Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om muligheden for ændring af en forvaringsdom efter straffelovens § 70 til en dom om behandling eller anbringelse. 
19-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. november 2010 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. august 2010. Domfældte, der i 1999 for personfarlig kriminalitet blev dømt til anbringelse i forvaring i medfør af straffelovens § 70, havde efter straffelovens § 72, stk. 2, anmodet om ophævelse af foranstaltningen. For byretten havde domfældte imidlertid nedlagt principal påstand om, at foranstaltningen ændredes til anbringelse på psykiatrisk hospital. Byretten tog spørgsmålet under påkendelse, men tog ikke domfældtes begæring til følge. Østre Landsret afviste i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand herom det efterfølgende kæremål under henvisning til, at det ikke kan antages, at der i straffelovens § 72 er hjemmel til at ændre en forvaringsdom efter straffelovens § 70 til en dom om behandling eller anbringelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0194.
Til top Sidst opdateret: 19-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk