Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om medvirken af sagkyndige medlemmer under hovedforhandlingen i en borgerlig sag i 1. instans. 
31-08-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. august 2010 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret som 1. instans den 23. marts 2010. Sagen vedrørte spørgsmål om EU-udbud efter EU-direktiv 2004/18/EF. Under sagen havde virksomheden anmodet om, at landsretten under hovedforhandlingen blev tiltrådt af to sagkyndige medlemmer efter retsplejelovens § 20, stk. 1, bl.a. med henvisning til sagens kompleksitet og tekniske aspekter. Landsretten afslog tiltrædelse af sagkyndige medlemmer under hovedforhandlingen navnlig med henvisning til, at landsretten fandt, at fagkundskab ikke var af en sådan betydning for de spørgsmål, som landsretten skal tage stilling til, at der mod sagsøgtes protest var grundlag herfor.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0116.
Til top Sidst opdateret: 31-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk