Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om lovlig forfald på grund af arbejdsmæssige forhold 
15-03-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. marts 2013 meddelt en tiltalt i en militær straffesag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. januar 2013. Ved kendelsen afviste landsretten den tiltaltes ankesag, idet tiltalte havde meddelt, at han ikke var i stand til at møde på nogen af de dage, der var berammet hovedforhandling, der var berammet til foretagelse over flere dage. Tiltalte havde oplyst, at han af arbejdsmæssige årsager var blevet nødt til at forlade landet en periode i januar måned, men at han ville kunne møde igen fra februar måned. Landsretten fandt, at der ikke var fuldt ud tilstrækkeligt grundlag for at udsætte sagen, og landsretten afviste derfor anken i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0008
Til top Sidst opdateret: 15-03-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk