Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om lejers ret til parkering i gård 
05-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. november 2013 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. maj 2013 i en sag mellem en udlejer og en lejer om retten til at parkere i en gård.
Boligretten havde med henvisning til, at gården siden 1950’erne havde været benyttet til parkering, og at benyttelsen var sket i fuld indforståelse med den tidligere udlejer, fundet, at lejerne havde opnået en brugsret til at parkere i gården. Boligretten fandt endvidere, at brugsretten ikke var ekstingveret af den nye udlejer, ligesom den i øvrigt ikke kunne anses for bortfaldet i forbindelse med udlejers renovering af gården, der begyndte i 2006 og som forhindrede parkering i gården. Udlejer blev herefter tilpligtet at anerkende lejerens ret til parkering i gården, og tilpligtet at indføje retten i lejekontrakten med lejer.
Udlejer ankede til Østre Landsret, der stadfæstede boligrettens dom og yderligere anførte, at retten til parkering i gården ikke kunne anses for bortfaldet ved forældelse eller passivitet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0376.
Til top Sidst opdateret: 05-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk