Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om lægdommeres medvirken ved boligrettens udmeldelse af syn og skøn 
27-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2013 meddelt en lejer tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. april 2013.
I sagen, der angår et spørgsmål om lejeforhøjelse af et erhvervslejemål, traf boligrettens retsformand uden medvirken af lægdommere afgørelse om at udmelde syn og skøn. Landsretten fandt, at afgørelsen ikke begrænsede lægdommernes mulighed for at bedømme sagens beviser, jf. lejelovens § 110, stk. 2, og at retsformanden derfor havde været beføjet til at træffe afgørelsen alene.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0230.
Til top Sidst opdateret: 27-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk