Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om kreditors adgang til formel tilbagetagelse af en bil solgt med ejendomsforbehold, når kreditor allerede var kommet i besiddelse af bilen. 
29-02-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. februar 2012 meddelt en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2011 i en fogedsag vedrørende kreditors formelle tilbagetagelse til fuld og endelig afgørelse af en bil solgt med ejendomsforbehold, jf. kreditaftalelovens § 48, stk. 1. Kreditor var allerede uden fogedrettens medvirken og uden debitors samtykke kommet i besiddelse af bilen fra tredjemand, der ikke længere ønskede at opbevare bilen, der nu var uforsikret og henstod uden dæk og nummerplader. Debitor var udrejst og havde ikke reageret på kreditors henvendelser. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse om af afvise kreditors begæring om tilbagetagelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0014.
Til top Sidst opdateret: 29-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk