Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om kontradiktion i småsag om betaling for udgifter til annoncering 
01-07-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2014 meddelt et personligt drevet selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. december 2013. Sagen, der vedrørte betaling for annoncering for selskabet, blev i landsretten behandlet som en småsag.  Selskabet var ikke på forhånd oplyst om, at sagen blev behandlet på skriftligt grundlag, ligesom selskabet ikke var gjort bekendt med, at sagen var optaget til dom, eller hvornår dom ville blive afsagt. Selskabet havde derfor ikke mulighed for at afgive bemærkninger til ankesagen, inden landsretten afsagde dom. Landsretten bestemte ved dommen, at selskabet skulle betale for den omtalte annoncering.

Sagen er i behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0106.

Til top Sidst opdateret: 01-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk