Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om konkursbegæring på baggrund af salærkrav fra advokat. 
16-01-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. januar 2014 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om konkursbegæring, der blev afsagt af Østre Landsret den 13. december 2013. Konkursrekvirenten, der er et advokataktieselskab, indgav konkursbegæring mod selskabet på baggrund af et salærkrav, som Advokatnævnet forinden havde godkendt. Skifteretten nægtede at fremme konkursbegæringen, da kravet var bestridt. Skifteretten lagde ved afgørelsen vægt på, at det ville kræve en omfattende bevisførelse at tage stilling til det bestridte krav, hvilket burde ske i civilretten. Skifteretten anførte, at det forhold, at salærspørgsmålet havde været behandlet i Advokatnævnet, ikke ændrede herved. Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fortsat behandling ved skifteretten. Landsretten lagde vægt på, at Advokatnævnet udtrykkeligt havde taget stilling til de indsigelser mod salæret, som selskabet har gentaget under skifterettens behandling af sagen. Landsretten fandt herefter, at kravet havde den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for en konkursbegæring.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0676.
Til top Sidst opdateret: 16-01-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk