Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om kompensation for fly-forsinkelser efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004. 
29-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. januar 2015 meddelt et flyselskab tilladelse til anke til Højesteret af 4 domme, der er afsagt af Østre Landsret den 6. november 2014 vedrørende kompensation for fly-forsinkelser. En række flypassagerer havde anlagt i alt 4 sager mod flyselskabet med påstand om kompensation for fly-forsinkelser, der i tre af sagerne skyldtes en teknisk fejl på flyet i form af henholdsvis fejl på flyets PSEU-system, fejl på flyets censorer og lækage fra flyets brændstofpumpe. I den sidste sag skyldtes forsinkelsen skade på flyets cargodør forårsaget i forbindelse med lastningen af flyet. Flyselskabet blev i byretten pålagt at betale kompensation til passagererne i alle fire sager. Flyselskabet ankede dommene til Østre Landsret (i to af sagerne med Procesbevillingsnævnets tilladelse). Landsretten stadfæstede dommene med henvisning til, at fejlene ikke fandtes at være af en sådan karakter, at den heraf afledte forsinkelse skyldtes usædvanlige omstændigheder, således som dette begreb beskrives i forordningen (artikel 5, stk. 3), og fortolkes af EU-domstolen.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0686, 2014-22-0687, 2014-22-0688 og 2014-22-0689.
Til top Sidst opdateret: 29-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk