Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om kære af skifterettens afgørelse om henskydning af en sag til de almindelige domstole kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 4, jf. stk. 3. 
04-07-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2016 meddelt et anpartsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. april 2016.

Skifteretten havde afvist en konkursbegæring, som et tysk selskab havde indgivet mod anpartsselskabet. Anpartsselskabet anlagde herefter sag ved skifteretten mod det tyske selskab med påstand om erstatning/godtgørelse i anledning af den afviste konkursbegæring. Efterfølgende anlagde det tyske selskab sag ved de almindelige domstole mod anpartsselskabet og et andet selskab med påstand om betaling af et fakturakrav, der var et af de krav, der havde dannet grundlag for det tyske selskabs konkursbegæring.

Under den civile sag anmodede det tyske selskab om, at de to sager blev behandlet samlet, og denne anmodning blev videresendt til skifteretten med henblik på skifterettens afgørelse om, hvorvidt erstatningssagen skulle henskydes til afgørelse ved de almindelige domstole.

Skifteretten henskød erstatningssagen til de afgørelse ved de almindelige domstole

Skifteretten fandt, at udfaldet af erstatningssagen anlagt af anpartsselskabet var afhængig af udfaldet af den civile sag, som det tyske selskab havde anlagt, og skifteretten besluttede derfor i medfør af konkurslovens § 242 a at henskyde erstatningssagen til afgørelse ved de almindelige domstole.

Landsrettens afviste kæremålet

Anpartsselskabet kærede afgørelsen til Vestre Landsret, der afviste kæremålet. I sin begrundelse for afgørelsen anførte landsretten, at det fremgår af Højesterets kendelse af 22. oktober 2015, gengivet i U 2016.526 H, at afgørelser om henvisning til rette domstol er delafgørelser omfattet af retsplejelovens § 253, stk. 3, 2. pkt., og at kære af afgørelsen derfor krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 253, stk. 4, jf. stk. 3, og at en sådan tilladelse ikke forelå.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0213.

Til top Sidst opdateret: 04-07-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk