Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om kære af byrettens afgørelse om henvisning af en sag til en anden byret kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse og efter hvilken bestemmelse. 
25-02-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. februar 2015 meddelt en fagforening som mandatar for to arbejdstagere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. november 2014.

Fagforeningen havde som mandatar for de to arbejdstagere anlagt to sager mod arbejdstagernes arbejdsgiver ved Retten i Nykøbing Falster. Retten i Nykøbing Falster fandt, at Retten i Glostrup var rette værneting og henviste sagerne hertil i medfør af retsplejelovens § 248, stk. 2.

Fagforeningen som mandatar for de to arbejdstagere kærede henvisningskendelserne til Østre Landsret.

Efter en gennemgang af forarbejderne til kærebegrænsningsreglerne i retsplejelovens § 253 og § 389 a samt med henvisning til retspraksis fandt landsretten, at afgørelser om henvisning af en sag til rette domstol efter gældende ret måtte anses for at være delafgørelser, jf. retsplejelovens § 253, stk. 3, 2. pkt. Byrettens afgørelser kunne derfor kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 253, stk. 4, jf. stk. 3. Da der ikke forelå kæretilladelser fra Procesbevillingsnævnet, afviste landsretten kæremålene.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0671 og 2014-22-0672.
Til top Sidst opdateret: 25-02-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk