Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om inhabilitet hos en landsdommer, der som formand for Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har deltaget i behandlingen af fri proces ansøgninger i andre lignende sager. 
10-10-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. oktober 2013 meddelt et tidligere direktionsmedlem i et konkursramt pengeinstitut tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2. september 2013 i en sag om direktionsmedlemmets erstatningsansvar for pengeinstituts tab.
En af de landsdommere, der deltog i sagens behandling ved landsretten, havde som formand for Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces tidligere deltaget i behandlingen af, om der skulle bevilliges fri proces i andre lignende sager anlagt mod direktører eller medlemmer af bestyrelsen for andre pengeinstitutter med krav om erstatning.
Ved kendelsen fandt landsretten, at dette forhold ikke i sig selv kunne anses for en omstændighed, der var egnet til at rejse berettiget tvivl om landsdommerens fuldstændige upartiskhed i den foreliggende sag, jf. retsplejelovens § 61, som fortolket i lyset af artikel 6, stk. 1, i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0518.
Til top Sidst opdateret: 10-10-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk