Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om inhabilitet 
14-05-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 1. maj 2009 i en sag om foranstaltning under efterforskning meddelt den beskikkede forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 31. marts 2009 om edition og beslaglæggelse.

Byretten havde den 26. marts 2008 afsagt kendelser om, at betingelserne for edition og beslaglæggelse var til stede. Disse kendelser ophævede landsretten, da sigtedes forsvarer ikke havde været underrettet om retsmøderne. Sagen blev herefter på ny behandlet i byretten af den samme dommer, der fandt at betingelserne for edition og beslaglæggelse var opfyldt. Landsretten fandt, at byretsdommeren ikke var inhabil, og at betingelserne for edition og beslaglæggelse var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0379.

Til top Sidst opdateret: 14-05-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk