Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om indlæggelse til mentalundersøgelse af en person sigtet for trusler 
29-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. marts 2011 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. februar 2011. Ved kendelsen stadfæstedes byrettens kendelse om, at den pågældende, der er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 266 ved i maj 2008 telefonisk over for en vicepolitikommissær at have fremsat trusler rettet mod en tidligere ægtefælle, skal indlægges til mentalundersøgelse på en psykiatrisk afdeling, jf. retsplejelovens § 809, stk. 2. Der blev ikke fastsat en frist for forelæggelse af sagen for retten på ny.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2011-25-0047.
Til top Sidst opdateret: 29-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk