Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt udlejer i et erhvervslejeforhold havde taget fornødent forbehold om "kombinationsforhøjelse" af lejen." 
13-08-2010 

 

Procesbevillingsnævnet har den 11. august 2010 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 24. marts 2010. Erhvervslejekontraktens almindelige bestemmelser indeholdt et vilkår om, at lejen kunne ændres efter den til enhver tid gældende lovgivning herom. I et senere tillæg var en klausul om pristalsregulering af lejen. Der var ikke bestemmelser i lejekontrakten eller tillægget om, at individuelt aftalte vilkår fortrængte kontraktens almindelige bestemmelser. Ved boligrettens dom af 2. april 2009 fik lejer medhold i, at forbeholdet om lejeregulering efter erhvervslejelovgivningens almindelige regler, ikke var tilstrækkeligt klart. Udlejer kunne derfor ikke forlange lejen reguleret efter erhvervslejelovens § 13. Landsretten fandt, at aftalen om pristalsregulering i tillægget efter sit indhold, den samlede lejeaftales udformning og en naturlig sproglig forståelse heraf måtte anses for et supplement til lejeaftalen, der ikke afskar udlejer fra at forlange lejen reguleret til markedslejen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0169.

Til top Sidst opdateret: 13-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk