Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt lønnedgang for funktionær kunne aftales med øjeblikkelig virkning 
09-02-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2010 meddelt en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 2. november 2009. I sagen var det mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren blevet aftalt, at lønmodtagerens månedsløn skulle reduceres fra 50.000 kr. til 42.000 kr. Lønmodtageren opsagde senere sin stilling og gjorde efterfølgende indsigelse mod, at lønreduktionen var sket med øjeblikkelig virkning. Landsretten fandt, at der var tale om en så indgribende ændring af ansættelsesvilkårene, at den måtte sidestilles med en afskedigelse kombineret med en aftale om genansættelse på ændrede vilkår. Lønreduktionen kunne derfor kun ske med det varsel, som i henhold til funktionærloven gælder for afskedigelse, og som ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for lønmodtageren.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2009-22-0330
Til top Sidst opdateret: 09-02-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk