Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt et ulovligt etableret lejemål tæller med ved opgørelse af antallet af antal lejemål i en ejendom 
26-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2012 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juni 2012. Sagen drejede sig om, hvorvidt boligreguleringslovens regler for småhuse fandt anvendelse på en udlejningsejendom, hvor der oprindeligt havde været 6 lejemål, men hvor et af ejendommens lejemål på et tidspunkt var blevet delt i 2 lejligheder, hvoraf den ene ikke var lovligt etableret. By- og landsretten fandt, at det afgørende var antallet af faktiske lejemål.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2012-22-0357.
Til top Sidst opdateret: 26-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk