Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt et spørgsmål til skønsmanden lægger op til en besvarelse, der er for nært knyttet til den retlige vurdering i sagen. 
06-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. september 2010 meddelt et tysk slagteri tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 26. maj 2010.

Under en sag mellem det tyske slagteri og Justitsministeriet vedrørende grundlaget for forbud mod transport af slagtesøer over 8 timer, herunder hvorvidt den nationale bestemmelse herom i transportbekendtgørelsens § 7 er ulovlig, bestemte landsretten, at der skulle gennemføres et syn og skøn. Landsretten tillod herefter bl.a. Justitsministeriet at stille et spørgsmål til skønsmanden om, hvorvidt en række bilag på tidspunktet for udstedelse af § 7 i transportbekendtgørelsen udgjorde et tilstrækkeligt veterinærfagligt grundlag for at indføre en regel, hvorefter slagtesøer ikke kan anses for egnede til transport i mere end 8 timer.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0216.
Til top Sidst opdateret: 06-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk