Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt en sag om aflivning af en hund skal behandles i strafferetsplejens eller i den civile retsplejes former 
28-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. maj 2015 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til at kære en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. februar 2015 i en sag mellem anklagemyndigheden og en hundeejer. Ved kendelsen bestemte landsretten, at en ankesag, der omhandlede prøvelse af Rigspolitiets afgørelse om aflivning af en hund i medfør af hundelovens § 1 b, stk. 1, jf. § 1 a, skulle behandles efter retsplejelovens kapitel 80, jf. kapitel 82.

Rigspolitiet havde stadfæstet Nordjyllands Politis afgørelse om aflivning af hunden, idet den var en krydsning, hvor den forbudte race Pitbull Terrier indgik. Anklagemyndigheden indbragte efter anmodning fra hundeejeren sagen for Retten i Aalborg, hvor den blev behandlet i strafferetsplejens former. Retten i Aalborg stadfæstede afgørelsen om, at hunden skulle aflives.

Hundeejeren ankede ved meddelelse til byretten og Nordjyllands Politi, og anklagemyndigheden anmodede Vestre Landsret om, at sagen overgik til behandling som en civil sag.

Ved kendelse af 25. februar 2015 bestemte Vestre Landsret, at sagen skulle behandles efter retsplejelovens kapitel 80, jf. kapitel 82, og hundeejerens ankemeddelelse blev fremsendt til anklagemyndigheden med henblik på, at anklagemyndigheden fremsendte ankemeddelelse. I kendelsen henviste landsretten navnlig til, at procesformen ikke var reguleret i hundeloven, men at det måtte antages, at lovgivningsmagten havde ønsket, at afgørelser om aflivning af hunde skulle behandles efter samme regler som afgørelser om aflivning efter dyreværnsloven.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0060.
Til top Sidst opdateret: 28-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk