Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt en række spørgsmål til skønsmanden lægger op til en besvarelse, der er for nært knyttet til den retlige vurdering i sagen. 
04-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. december 2010 meddelt en konkurrencemyndighed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Sø- og Handelsretten den 5. november 2010. Under sagen, der drejer sig som om, hvorvidt en leverandør af elektricitet har indtaget og misbrugt en dominerende stilling, tog Sø- og Handelsretten (dissens) leverandørens begæring om syn og skøn til følge. Flertallet fandt, at de spørgsmålstegn, som leverandøren under sagen havde stillet ved rigtigheden af en af konkurrencemyndighederne anvendt test, måtte anses at være en del af sagens faktum, også hvor besvarelsen af spørgsmål ønskes givet på grundlag af skønsmandens oplysninger om foreneligheden med økonomisk teori.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0463.
Til top Sidst opdateret: 04-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk