Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt en parkeret bil var i brug som trafikmiddel 
03-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. juni 2015 meddelt en fagforening som mandatar for et medlem tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. februar 2015.

Medlemmet påkørte en anden bil, som på tidspunktet for påkørslen havde holdt parkeret ved vejsiden i ca. ½ time, mens føreren assisterede ved et færdselsuheld. Medlemmet led personskade og blev efterfølgende uarbejdsdygtigt.

Fagforeningen anlagde som mandatar for medlemmet sag mod føreren af den anden bils forsikringsselskab med påstand om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge samt godtgørelse for svie og smerte.

Forsikringsselskabet blev i byretten dømt til at betale erstatning og godtgørelse, da retten fandt, at den forsikringsdækkede bil havde været i brug som et trafikmiddel, da medlemmet kørte ind i bilen. Forsikringsselskabet var derfor i medfør af færdselslovens § 101 ansvarlig på objektivt grundlag.

Forsikringsselskabet ankede dommen til Vestre Landsret, der frifandt forsikringsselskabet med henvisning til, at den forsikringsdækkede bil ikke havde været i brug som et trafikmiddel, da medlemmet påkørte bilen jf. færdselslovens § 101, og at føreren af den forsikringsdækkede bil ikke havde handlet ansvarspådragende efter færdselslovens § 108, jf. § 105, stk. 1, jf. § 102. For så vidt angår spørgsmålet om objektivt ansvar lagde landsretten ved afgørelsen vægt på, at parkeringen af den forsikringsdækkede bil skete med det højre hjulpar i rabatten og det vestre hjulpar på asfalten og ikke skyldtes forhold ved bilen, der herefter ikke var i brug som et trafikmiddel. Det forhold, at føreren parkerede den forsikringsdækkede bil for at yde assistance til et forudgående trafikuheld, kunne ikke føre til andet resultat.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0098.
Til top Sidst opdateret: 03-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk