Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt en forsvarer var berettiget til fuldt salær for retsmøder, der sluttede før tid 
12-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2016 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om salær, der er truffet af Vestre Landsret den 8. marts 2016.
 Forsvareren repræsenterede en tiltalt i en straffeankesag om manddrab. 

Vestre Landsret havde under sagens forberedelse afsat 3 retsdage og 2 retsdage i reserve til straffeankesagen. Retsmøderne skulle afholdes primo marts 2016. Forsvareren gjorde ved breve til Vestre Landsret af henholdsvis den 19. og 20. januar 2016 opmærksom på, at sagen ville kunne færdigbehandles på 3 retsdage, idet tiltalte havde erkendt manddrabet. 

Vestre Landsret fastholdt i alt 4 retsdage, således at der var en reservedag

Efter halvanden retsdag optog Vestre Landsret sagen til kendelse om skyldsspørgsmålet. Kendelsen blev afsagt på den 3. retsdag og retsmødet varede i alt i 2 timer. Sagen blev herefter optaget til dom. Dommen blev afsagt på den 4. retsdag. 

Forsvareren anmodede herefter landsretten om at blive tilkendt fuldt salær for alle 4 retsdage under henvisning til, at forsvareren på forhånd havde gjort opmærksom på, at sagen kunne behandles på 3 retsdage, og at det ikke var muligt for forsvareren forlods at disponere over den overskydende tid på 3. og 4. retssag til anden side, da forsvareren ikke var bekendt med varigheden af retsmøderne førend på selve dagen. Forsvareren gjorde gældende, at hun havde indrettet sin virksomhed efter de pågældende dage. Forsvareren, der havde 2 timers kørsel til og fra landsretten, gjorde endelig gældende, at da forsvareren ikke havde bedt om hverken salær for køretiden på de 2 reducerede dage eller om ekstra forberedelse, måtte det være rimeligt, at forsvareren fik fuldt salær. 

Forsvareren havde opgjort salæret til 81.000 kr., men blev af Vestre Landsret alene tilkendt 63.000 kr. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0087. 

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 9. september 2016 har meddelt en række forsvarere kæretilladelse vedrørende en lignende problemstilling. Sagerne blev i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-25-0207 til 2016-25-0216 samt 2016-25-0218.

 

 

Til top Sidst opdateret: 12-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk