Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt der kunne ske isoleret bevisoptagelse i en sag, hvor parterne havde indgået en voldgiftsaftale 
10-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. marts 2011 meddelt en kontraktspart tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. januar 2011. Ved kendelsen ændrede landsretten byrettens afgørelse og afviste en begæring om isoleret bevisoptagelse under henvising til, at en voldgiftsklausul, der indgik i parternes aftalegrundlag, også omfattede isoleret bevisoptagelse, og at Voldgiftsinstituttet måtte antages at kunne iværksætte bevisoptagelse, uden at domstolene nødvendigvis anmodes om bistand jf. voldgiftslovens § 27. Dissens.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0034.
Til top Sidst opdateret: 10-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk