Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde fastsættelse af en ny længstetid på 2 år for en foranstaltning, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1, 3. pkt. 
23-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. november 2010 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. september 2010. Domfældte var i maj 2005 for personfarlig kriminalitet blevet dømt til ambulant psykiatrisk behandling med en længstetid på 5 år. Anklagemyndigheden havde i marts 2010 i medfør af straffelovens § 72 indbragt sagen for retten og nedlagt påstand om fastsættelse af en ny længstetid for foranstaltningen på 2 år, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1, 3. pkt. Domfældte havde nedlagt påstand om frifindelse. Byretten tog anklagemyndighedens begæring til følge under henvisning til domfældtes behov for daglig støtte og hjælp til at korrigere sine adfærdsmæssige problemer og afholde sig fra alkoholindtagelse. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse i henhold til grundene.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0210.
Til top Sidst opdateret: 23-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk