Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt dele af lejekontraktens bestemmelser var ugyldige i medfør af lejelovens § 5, stk. 3, jf. stk. 2., i en sag, hvor der ikke var anvendt blanket 
28-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2012 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. december 2011. Sagen drejede sig om, hvorvidt de bestemmelser i en indgået lejekontrakt, som pålagde lejeren større forpligtelser eller gav lejeren mindre rettigheder end angivet i lejeloven, var ugyldige i medfør af lejelovens § 5, stk. 3, jf. stk. 2. Den i sagen omhandlede kontrakt var udarbejdet ud fra et paradigme, og lejekontrakten indeholdt vilkår, som var ensartede for flere lejere i samme ejendom. Kontrakten var imidlertid i et vist omfang rettet til, og lejekontrakten indeholdt således både en række bestemmelser om faktuelle forhold, som kun var gældende for lejers lejemål og enkelte bestemmelser, som ikke var relevante for lejemålet. Byretten havde fundet, at lejekontrakten var omfattet af lejelovens § 5, stk. 3, jf. stk. 1 og 2. Som følge heraf tilsidesatte byretten de vilkår i lejekontrakten, der pålagde lejer større forpligtelser eller gav sagsøgte færre rettigheder end angivet i lejeloven, som ugyldige. Landsretten fandt derimod, at lejevilkårene ikke fremtrådte på en sådan måde, at lejeren måtte opfatte dem som standardiserede. Da lejekontrakten herefter ikke var omfattet af lejelovens § 5, stk. 3, var der ikke grundlag for at tilsidesætte nogen af lejevilkårene som ugyldige.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0091.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk