Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hjemmel til påbud vedrørende indeklimaproblemer 
06-06-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2009 meddelt en ejendomskøber tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 14. januar 2009.

Ved landsrettens dom blev det fastslået, at det ikke var ugyldigt, at en kommune havde udstedt et påbud vedrørende indeklimaproblemer med hjemmel i byggeloven. Ansøger havde købt en ejendom, som var indrettet til beboelse, og blev efterfølgende opmærksom på, at der var udslip af rensevæske fra tidligere drevet renseri i ejendommen. Kommunen udstedte et påbud med hjemmel i byggeloven om, at der skulle iværksættes tiltag som medførte, at Miljøstyrelsens grænseværdier for forurenede stoffer blev overholdt i de pågældende lejemål. Landsretten fandt, at jordforureningsloven ikke medførte, at det var udelukket at udstede et påbud efter byggeloven, når der konstateres indeklimaproblemer som følge af jordforurening.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0750.

Til top Sidst opdateret: 06-06-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk