Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hjemmel til opkrævning af afgift og pligt til at tilbagebetale afgifter, der er opkrævet uden hjemmel 
10-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. marts 2011 meddelt to færøske skatteydere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. januar 2011. Retten på Færøerne havde fundet, at der i henhold til en lov fra 1999 i en periode ikke havde været hjemmel til at opkræve færøsk moms af registreringsafgiften i forbindelse med køb af automobiler, og at de opkrævede afgifter herefter skulle tilbagebetales. Landsretten fandt ligeledes, at opkrævningen af afgiften havde været uhjemlet, men fandt ikke grundlag for tilbagebetaling af de opkrævede beløb. Landsretten henviste i den forbindelse blandt andet til, at det fremgik klart af forarbejder til den omhandlede lovgivning, at lovændringen alene havde til formål at omlægge afgifterne, at det var hensigten, at den omhandlede moms skulle opkræves, og at den samlede betaling af registreringsafgift og moms efter omlægningen i det væsentlige var uændret.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0028, 2011-22-0029, 2011-22-0030, 2011-22-0031.
Til top Sidst opdateret: 10-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk