Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om habilitet på baggrund af generelle udtalelser om retsområde. 
25-04-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. april 2014 meddelt nogle medlemmer af en andelsboligforening, som er under konkursbehandling, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om, hvorvidt en konkret retsassessor, som også er funktionschef, ved en skifteret var inhabil. Retsassessorens overordnede, som også er leder af skifteretsafdelingen, havde udtalt sig generelt i pressen og for Folketingets Retsudvalg imod, at andelsforeninger kunne erklæres konkurs på baggrund af egen begæring herom. Retsassessoren afsagde i denne konkrete sag kendelse om, at vedkommende ikke var inhabil til behandlingen af denne konkrete sag om fordringsprøvelse i konkursboet på baggrund af lederens generelle udtalelser om emnet.

Denne sag er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0112.

Procesbevillingsnævnet har tidligere givet bevilling i en anden sag om samme habilitetsspørgsmål (j.nr. 2014-22-0003).
Til top Sidst opdateret: 25-04-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk