Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om habilitet på baggrund af generelle udtalelser om retsområde 
25-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2014 meddelt en andelsboligforening tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om, hvorvidt en konkret retsassessor ved en skifteret var inhabil i en sag om konkursbegæring indgivet af andelsforeningen selv. Retsassessorens overordnede, som også er leder af skifteretsafdelingen, havde udtalt sig generelt i pressen og for Folketingets Retsudvalg imod, at andelsforeninger kunne erklæres konkurs på baggrund af egen begæring herom. Både den overordnede og retsassessoren afsagde i denne konkrete sag kendelser om, at de ikke var inhabile til behandlingen af denne konkrete sag på baggrund af lederens generelle udtalelser om emnet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0003.
Til top Sidst opdateret: 25-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk