Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om godtgørelse ved påkørsel af ægtefælle med døden til følge 
21-08-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2013 meddelt en ægtefælle til en kvinde, der afgik ved døden i forbindelse med en færdselsulykke, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. februar 2013. Sagen drejer sig om, hvorvidt ægtefællen som følge af at være blevet påført en lidelse eller krænkelse har krav på godtgørelse efter erstatningslovens § 26 a.
Ulykken skete ved, at en bilist efter at have overskredet spærrelinjer og været kørt hen over den modsatrettede kørebane var kørt videre op på fortovet og påkørt ægteparret, der gik på fortovet. Hustruen døde kort efter af sine kvæstelser.
Landsretten lagde på baggrund af de nærmere oplysninger omkring ulykken til grund, at bilisten havde været uopmærksom, og at denne uopmærksomhed sandsynligvis havde haft en årsag, som måtte karakteriseres som grov uagtsomhed. Efter en samlet vurdering af bilistens kørsel og den lidelse eller krænkelse, som manden var påført, fandt landsretten imidlertid, at han – uanset at han var til stede ved påkørslen – ikke havde været udsat for en sådan ekstraordinær følelsesmæssig belastning, ud over hvad et pludseligt dødsfald i trafikken i sig selv påfører en nærtstående, at der var grundlag for at tilkende en godtgørelse i medfør af erstatningslovens § 26 a.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0192.
Til top Sidst opdateret: 21-08-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk