Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om godtgørelse til en køber af en ejerlejlighed i medfør af ejendomsmæglerlovens § 24, stk. 2, 2. pkt. 
19-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. februar 2014 meddelt en køber af en ejerlejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. oktober 2013.
Sagen angik bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt køberen havde krav på godtgørelse fra den ejendomsmægler, som sælgeren af ejerlejligheden havde benyttet ved salget, idet de årlige fællesudgifter for ejerlejligheden reelt var højere end angivet i salgsopstillingen. Landsretten fandt, at betingelsen for godtgørelse i ejendomsmæglerlovens § 24, stk. 2, 2. pkt., hvorefter beregningen af ejerudgiften skal være foretaget til skade for køberen, ikke var opfyldt under de nærmere omstændigheder i sagen. Køberen havde derfor ikke havde krav på godtgørelse. Landsrettens dom er afsagt med dissens.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0592
Til top Sidst opdateret: 19-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk