Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om godtgørelse af registreringsafgift ved udførelse af biler fra Danmark 
14-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. november 2014 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. juni 2014. Skatteyderen havde over to år eksporteret 400-500 biler ud af Danmark og havde i den forbindelse fået godtgjort registreringsafgift for over 11 mio. kr. efter registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1. Det var en anden virksomhed, som stod for den faktiske udførelse af bilerne fra Danmark. Efter skatteyderen havde overleveret bilerne til virksomheden modtog skatteyderen slutsedler, hvor virksomheden allerede havde udfyldt køberstempel og underskrift. Slutsedlernes angivelse af køber ikke var korrekt. Ingen af bilerne er efterfølgende blevet fundet i Danmark. Byretten fandt, at Skatteministeriet skulle anerkende, at der ikke var grundlag for at opkræve den tidligere godtgjorte registreringsafgift. Vestre Landsret frifandt Skatteministeriet, da landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at bilerne var blevet udført af Danmark.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr.2014-22-0449
Til top Sidst opdateret: 14-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk