Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om gerningsindholdet i straffelovens § 276 er realiseret 
27-05-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2009 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 13. marts 2009.

Ved landsrettens dom blev ansøger idømt en betinget fængselsstraf på 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 276 ved i en periode fra marts 2006 til november 2006 at have solgt møbler via sit arbejde til sine bekendte for derefter selv at have tilegnet sig betalingen herfor. Byretten havde frifundet ansøger for overtrædelse af straffelovens § 276, idet byretten ikke fandt det bevist, at gerningsindholdet i bestemmelsen var realiseret. Byretten fandt endvidere ikke, at anklageskriftet var udformet på en sådan måde, at forholdet i medfør af retsplejelovens § 883, stk. 4, kunne henføres under en anden bestemmelse i straffelovens kapitel 28.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0368.

Til top Sidst opdateret: 27-05-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk