Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om gentagelsesvirkning for spirituskørsel i frakendelsestiden. 
27-04-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. april 2010 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 9. februar 2010, hvorved domfældte blev idømt fængsel i 70 dage og frakendelse af førerretten i 10 år.

Sagen vedrørte gentagelsesvirkning af spirituskørsel i frakendelsestiden efter ændring af færdselsloven i 2005. Ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 blev der indført nye regler om den tidsmæssige udstrækning af gentagelsesvirkningen af bl.a. domme for spirituskørsel. For spirituskørsel med ubetinget frakendelse indebærer de nye regler, at gentagelsesvirkningen for straffen ophører, når der er forløbet 5 år fra frakendelsestiden, jf. færdselslovens § 117, stk. 2, nr. 6. Efter de tidligere regler ophørte gentagelsesvirkningen 5 år efter endelig dom.

Domfældte var gentagne gange dømt for spirituskørsel forud for lovændringen. Landsretten fandt som byretten, at domfældtes tidligere domme havde indbyrdes gentagelsesvirkning, således at samtlige domme forud for lovændringen skulle bedømmes efter de nugældende regler. Det seneste forhold begået i 2008 blev således bedømt som et 7. gangstilfælde.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2010-25-0052.
Til top Sidst opdateret: 27-04-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk