Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om frivillig offentlig auktion over 2 faste ejendomme, ejet i sameje af 5 ejere. 
14-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. januar 2011 meddelt en ejer, der ejer 1/5 af 2 faste ejendomme, som udgør en ”samlet udlejningsejendom”, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 24. november 2010. Boet efter en af ejerne havde begæret frivillig offentlig auktion over de faste ejendomme. En af de øvrige ejere gjorde gældende, at samejet af de 2 ejendomme skulle opløses af skifteretten, da der var tale om et bo (en flerhed af aktiver). Såvel fogedretten som landsretten fandt, at der ikke forelå en sådan flerhed af aktiver, at ejeren havde krav på, at samejet ikke blev opløst ved salg på frivillig auktion.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0497.
Til top Sidst opdateret: 14-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk