Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fritagelse for betaling af retsafgift ved udlejers indbringelse af huslejenævnets afgørelser for boligretten 
13-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2011 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. juni 2011. En udlejer havde for boligretten indbragt et huslejenævns kendelse om nedsættelse af lejen efter boligreguleringsloven og havde i stævningen angivet, at sagen var gebyrfri. Byretten afsagde imidlertid kendelse om, at afgiftsfritagelsen for betaling af retsafgift efter retsafgiftslovens § 12, stk. 2, kun omfattede lejers indbringelse af spørgsmålet om lejens størrelse for boligretten. Retten henviste i den forbindelse til, at det, i forhold til lejemål reguleret efter lejeloven alene var lejers indbringelse, der var fritaget for betaling af retsafgift. Henvisningen i retsafgiftslovens § 12, stk. 2, til boligreguleringslovens kapital II-V måtte derfor fortolkes i overensstemmelse hermed, således at afgiftsfritagelsen i sager vedrørende boligreguleringsloven alene vedrørte lejers og ikke udlejers indbringelse for retten. Landsretten stadfæstede kendelsen af de grunde, byretten havde anført.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0270  
Til top Sidst opdateret: 13-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk