Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om frist for indbetaling af sikkerhedsstillelse i forbindelse med genoptagelse. 
26-03-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. marts 2012 meddelt en sagsøgt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. januar 2012. Ved kendelsen ændrede landsretten Retten i  Århus’ kendelse om genoptagelse af en sag, hvor der var afsagt udeblivelsesdom. Retten havde den 24. november 2011 besluttet at genoptage sagen på betingelse af, at sagsøgte inden den 15. december 2011 indbetalte de i sagen idømte sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 367, stk. 1. Pengeoverførslen blev oprettet den 15. december 2011 kl. 15.48 grønlandsk tid svarende til 19.48 dansk tid. Beløbet blev overført den 16. december 2011 og modtaget i retten den 19. december 2011. Byretten bestemte ved kendelse af 23. december 2011, at sagen efter omstændighederne, herunder den korte fristoverskridelse, kunne genoptages, jf. retsplejelovens § 367, stk. 1. Landsretten konstaterede, at den fastsatte frist ikke var overholdt, og ændrede byrettens afgørelse således, at sagen ikke skulle genoptages.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2012-22-0139.
Til top Sidst opdateret: 26-03-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk