Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer, der er ensidigt indhentet inden et sagsanlæg. 
28-05-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2010 meddelt adciterede i en sag om mangler ved fast ejendom tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. april 2010. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse om at tillade fremlæggelse af to rapporter og en udtalelse fra sagkyndige indhentet ensidigt af sagsøgerne i hovedsagen, inden sagen blev anlagt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0140.
Til top Sidst opdateret: 28-05-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk