Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fremlæggelse af en speciallægeerklæring, som var udarbejdet efter retssagens anlæg. 
30-10-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2013 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt arbejdstager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. juli 2013.
Ved kendelsen nægtede landsretten fagforeningen at fremlægge en speciallægeerklæring i en arbejdsskadesag mod arbejdsgiveren. Speciallægeerklæringen, der var udarbejdet efter retssagens anlæg, var indhentet af Arbejdsskadestyrelsen i medfør af arbejdsskadesikringslovens § 38 til brug for den sideløbende arbejdsskadesag i det administrative system.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0428.
Til top Sidst opdateret: 30-10-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk