Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fremlæggelse af ensidigt indhentet juridisk responsum 
18-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2013 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. februar 2013.
Ved kendelsen tillod landsretten fremlæggelse af et juridisk responsum, der var ensidigt indhentet inden retssagens anlæg.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2013-22-0064.
Til top Sidst opdateret: 18-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk