Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer efter en bevissikringssags anlæg 
28-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. april 2015 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. marts 2015.

I en bevissikringssag om krænkelse af en brugsmodel vedlagde rekvirenten som bilag til begæringen en ensidigt indhentet patenterklæring. Fogedretten bestemte herefter under en uvarslet bevissikringsundersøgelse på virksomhedens adresse, at bevissikringen kunne fremmes mod rekvirentens sikkerhedsstillelse.

Virksomheden kærede afgørelsen og ønskede under landsrettens behandling af sagen også at fremlægge ensidigt indhentede erklæringer fra en patentagent samt vidneførsel af patentagenten. Rekvirenten protesterede herimod, og landsretten afviste efterfølgende ved kendelse af 18. februar 2015 virksomhedens anmodning herom med henvisning til, at fremlæggelse af erklæringerne ville være uforeneligt med hensynet til forretningens fremme, jf. retsplejelovens § 653 a, stk. 9.

Landsretten stadfæstede efterfølgende ved kendelse af 12. marts 2015 fogedrettens kendelse om fremme af bevissikringen mod virksomheden.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0156.
Til top Sidst opdateret: 28-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk