Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forvaring i Grønland eller anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark i en grønlandsk kriminalsag 
07-02-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. februar 2012 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 26. oktober 2011 i en kriminalsag vedrørende blandt andet seksuelle overgreb mod tiltaltes familiemedlemmer. Tiltalte var tidligere foranstaltet for blandt andet personfarlig kriminalitet, og Retslægerådet havde i en udtalelse anbefalet, at tiltalte blev anbragt i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Kredsretten idømte i overensstemmelse hermed tiltalte anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Grønlands Landsret fandt ikke, det kunne lægges til grund, at tiltalte var uegnet til anbringelse i en anstalt i Grønland, og ændrede foranstaltningen til tidsubestemt forvaring i Grønland.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0272.
Til top Sidst opdateret: 07-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk