Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortsat varetægtsfængsling i surrogat 
16-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2010 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der blev afsagt af Østre Landsret den 20. juli 2010.

Byretten havde i sagen afsagt kendelse om, at sigtede skulle varetægtsfængsles til, at der blev afsagt dom i sagen, og anbringes på en lukket psykiatrisk afdeling som fængslingssurrogat, når plads haves, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. retsplejelovens § 765 og § 767, stk. 2. Sigtede blev herefter foreløbig bragt til Vestre Fængsel, fordi der på det tidspunkt ikke var ledige surrogatpladser. Sigtedes forsvarer kærede byrettens kendelse med påstand om, at varetægtsfængslingen foreløbig blev begrænset til 2 uger, således at retten kunne påse, at kendelsen om surrogatanbringelse blev overholdt. Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse.

Sagen er Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-26-0027.
Til top Sidst opdateret: 16-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk