Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, og § 762, stk 2, nr. 1, i en hælerisag. 
01-10-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. september 2010 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om fortsat varetægtsfængsling afsagt af Østre Landsret den 20. august 2010. Byretten havde ikke fundet grundlag for fortsat varetægtsfængsling i henhold til retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, bl.a. under henvisning til, at hovedmanden i sagen havde afgivet indenretlig forklaring, hvorfor der ikke længere var påvirkningsrisiko. Henset til, at der alene kunne forventes en fængselsstraf udmålt i måneder sammenholdt med sigtedes mulighed for en betinget dom, fandt byretten herudover, at hensynet til retshåndhævelsen ikke længere krævede varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1. Landsretten ændrede byrettens afgørelse om løsladelse og fængslede i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, og § 762, stk. 2, nr. 1.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-26-0028.
Til top Sidst opdateret: 01-10-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk