Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortsat varetægtsfængsling af hensyn til kollusionsfaren og retshåndhævelsen af en person sigtet for røveri mod en smykkeforretning 
20-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. juli 2011 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om fortsat varetægtsfængsling, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. maj 2011. En 16-årig var sigtet for at have deltaget i et røveri mod en smykkeforretning under brug af maske og attrappistol og med et udbytte på mere end 1,8 mio. kr. En medgerningsmand er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, heraf 10 måneder betinget, for røveriet. Byretten fandt for så vidt angår retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, at forholdet har en sådan grovhed, at hensynet til retshåndhævelsen kræver, at sigtede ikke er på fri fod. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om retshåndhævelsesarrest i henhold til de af byretten anførte grunde og varetægtsfængslede tillige sigtede under hensyn til kollusionsfaren, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-26-0028.
Til top Sidst opdateret: 20-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk