Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortrinsstilling for vand- og renovationsafgifter i forbindelse med tvangsauktion. 
30-08-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. august 2010 meddelt et forsyningsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 23. juni 2010.

Ved kendelsen fandt landsretten, at der ikke var hjemlet fortrinsstilling for renovationsbidrag, samt at fortrinsstilling for kravene vedrørende vandbidrag var bortfaldet, da vandforsyningslovens § 54 blev ophævet, uden at der blev indsat en overgangsbestemmelse. Renovationsafgifter samt vandforsyningsbidrag for 2008 og 2009 havde således ikke fortrinsstilling i forbindelse med en tvangsauktion.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0259.
Til top Sidst opdateret: 30-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk