Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortolkning af lejelovens "husstands" begreb 
17-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2010 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. december 2009. I sagen, hvor lejeren midlertidigt og uden at modtage betaling havde ladet en ven bo i lejligheden, som de delte brugen af. Udlejer ophævede lejemålet som misligholdt under henvisning til, at lejer havde overladt brugen af det lejede til en anden end medlemmer af lejerens husstand, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra f. Landsretten fandt som byretten, at lejerens ven tilhørte husstanden, hvorfor ophævelsen af lejemålet var uberettiget.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0023.
Til top Sidst opdateret: 17-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk