Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortolkning af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 2. 
08-07-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. juli 2010 meddelt to parter tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. april 2010. Ved kendelsen afviste landsretten at behandle to kæremål vedrørende en byrets beslutning om sagsomkostninger, fordi det beløb, som kæremålene angik, ikke var fastsat til mere end 10.000 kr., og byrettens beslutning derfor kun kunne kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 389, stk. 2.

Byretten havde i sagen truffet beslutning om, at den ene part skulle betale 13.260 kr. i sagsomkostninger til den anden part. Af dette beløb udgjorde 8.000 kr. udgifter til dækning af advokatbistand og 5.260 kr. udgifter til dækning af retsafgift. Denne beslutning kærede begge parter til Østre Landsret.

Østre Landsret fandt, at begge kæremål alene angik det fastsatte beløb til dækning af udgifter til advokatbistand, som var på under 10.000 kr., hvorfor kæremålene blev afvist.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0179 og j. nr. 2010-22-0225.
Til top Sidst opdateret: 08-07-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk