Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forståelsen af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 2 
24-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. april 2015 meddelt en sagsøger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. januar 2015.

I en sag om ophævelse af køb af en campingvogn, som sagsøger havde anlagt mod 2 modparter, havde byretten på baggrund af et forlig mellem parterne besluttet, at sagsøgeren skulle betale 15.000 kr. til hver af sine modparter i sagsomkostninger.

Sagsøgeren kærede byrettens beslutning om sagsomkostninger direkte til Østre Landsret, der i kendelse af 14. januar 2015 afviste kæremålet, idet Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå. Landsretten henviste til, at bestemmelsen i retsplejelovens § 389, stk. 2, må forstås således, at den beløbsgrænse på 20.000 kr., der findes i bestemmelsen, gælder i forhold til hver af modparterne.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-22-0031.
Til top Sidst opdateret: 24-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk