Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forsikringsdækning i anledning af en tæret olietank sprang læk ved påfyldning 
09-04-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2010 meddelt et erhvervsansvarsforsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2009 i en sag om forsikringsdækning i anledning af, at en olietank på forsikringstagerens erhvervsadresse sprang læk.

Efter forsikringsbetingelserne var det bl.a. et krav for forsikringsdækning, at skaden var opstået ”uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld”. Landsretten lagde på baggrund af en skønserklæring til grund, at den bagvedliggende årsag til lækken var tæring af tanken, mens den udløsende faktor var en påfyldning af tanken.

Landsretten fandt, at skaden var dækningsberettiget, da det var tilstrækkeligt, at den udløsende faktor var pludselig.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0058.
Til top Sidst opdateret: 09-04-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk